Afloop maken voor de drukker

Vaak eisen mediadiensten, dat voor het afdrukken van de documenten de bestanden voorzien worden van een zogenaamde afloop die groter is dan het document.

Hierdoor kunnen afbeeldingen of achtergrondkleuren gedrukt worden tot aan de uiterste rand van het document. RagTime geeft niet automatisch aan waar een afloop moet komen. U kunt echter bepalen waar de afloop is opgenomen in het papierformaat via een speciale pagina-indeling.

Een dergelijke afloop kan eenvoudig worden toegevoegd met weinig inspanning - het beste voordat u het document vult met inhoud:

• Klik bij een enkele pagina op de linker paginaruiter aan de bovenkant van het document en kies "Archief>Aangepaste pagina-instelling..." in het menu.

• Heeft uw RagTime document meerdere pagina's dan selecteert u "Archief> Pagina-instelling ..." in het menu.

• Kies uit het menu "Paginakenmerken" het onderdeel "RagTime"

• Schakel de "Paginagrootte als papiergrootte" optie UIT en klik op "Paginagrootte..." en maak elke paginarand 3 mm langer (zie onderste afbeelding), dus samen 6 mm groter in de breedte en 6 mm meer in de hoogte

Klik naderhand op "OK" om uw veranderingen te bewaren.

Tip:

De toegevoegde 3 mm (voor omhoog, omlaag, links, rechts) bepalen de afloop en hebben als doel dat de elementen die tot aan de rand van het document geprint moeten worden bij het schoonsnijden netjes gesneden worden en er daar dus geen wit papier te zien zal zijn.

Als het document niet leeg is, maar al vol is met inhoud, is er een extra stap nodig:

• Geef aan dat de grootte en de positie van bestaande objecten niet moet worden veranderd:

• Vervolgens moeten alle bestaande objecten van de afloop (in ons voorbeeld 3 mm) naar rechts en naar beneden verschoven worden.

Tip:

Zijn er in het document duidelijke hulplijnen dan moeten die ook verschoven worden met de hoeveelheid afloop. Magnetische rasters kunnen problemen opleveren. In geval van twijfel het raster "demagnetiseren" via het menu Vensters>Linialen en rasters

Na de wijzigingen is het document met de waarde van de afloop verhoogd (de afmetingen van de oorspronkelijke grootte zoals getoond in de afbeelding.):

In het geval van een A4-document, zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding is de paginagrootte 216 mm x 303 mm (210 mm x 297 mm plus 3 + 3 mm in de hoogte als ook in de breedte) gegroeid en kan "Archief>Exporteer naar PDF..." gebruikt worden met eventueel nog wat extra toegevoegde afdrukopties en vervolgens naar de drukker gestuurd worden.