RagTime voorkeuren wissen

In gemengde taalomgevingen, bijvoorbeeld met een Nederlandse RagTime met het waardeformaat ingesteld op Engelse regels, kunnen problemen met inconsistente waardeformaten optreden. Er zijn veel langdurige gebruikers die door de jaren heen verschillende RagTime-softwareversies op hun computer hebben geïnstalleerd. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om oudere en ongeldige RagTime-voorkeuren te verwijderen om de juiste werking van de huidige versie te garanderen.

Let op: Voordat u de voorkeuren uit de RagTime-bibliotheek gaat verwijderen moet u ervoor zorgen dat RagTime gestopt is!

Wat is opgeslagen in de voorkeuren?

Programma-instellingen, taalinstellingen, waardeformaten, schermresoluties, enzovoorts

Deze technische informatie toont waar u RagTime voorkeuren op een Mac of Windows PC kunt vinden.

We raden u aan om een back-up (zoals in een zip-bestand) van alle voorkeuren te maken voordat u ze gaat verwijderen.

Mac:

1. In de Mac Finder opent u de "Library (bibliotheek)" in het "Ga" menu (houdt de alt-toets ingedrukt terwijl het menu wordt weergegeven).

2. Open de "Preferences" map.

3. Verwijder de map "RagTime".

 

Windows:

1. De onzichtbare directory "AppData" bevindt zich in de gebruikersmap.

Opmerking: Om verborgen bestanden in de Windows Verkenner te bekijken, gebruikt u het menu "Beeld" en selecteert u "Verborgen items".

2. Open de submap "Roaming".

3. Verwijder de map "RagTime".